ουρανόν

ouranos: cielo
Parola originale: οὐρανός, οῦ, ὁ
Parte del discorso: Sostantivo, Maschile
traslitterazione: ouranos
Ortografia fonetica: (oo-ran-os’)
Definizione: cielo
Uso: cielo, (a) i cieli visibili: l’atmosfera, il cielo, i cieli stellati, (b) i cieli spirituali.

Other Languages
Slide
Teologia = Direzione
Storia = Consigliera
Filosofia = Compagna
Main Topics
Newsletter